next up previous contents
Next: Bevezetés Up: No Title Previous: Tanácsok setuid root

A UNIX SYSTEM V STREAMS programozása

Ebben a részben a kommunikációs modulok implementálásának az AT&T által kialakított eszközét: a STREAMS-et mutatjuk be. Megjegyzés: az ebben a fejezetben leírt információk érdekesek, viszont egyrészt a többi fejezethez kapcsolás, másrészt a leírás részletessége (esetleg még a pontossága is) kívánnivalókat hagy maga után. Ezt eredetileg egy külön leírásként készítettem (az elozo fejezetek elkészítése elott kb. 2 évvel), most csak a teljesség kedvéért raktam bele ebbe a leírásba.

Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996