next up previous contents
Next: A driver listája Up: A STREAMS driverek Previous: Megjegyzések a példadriverhez

A driver hibaüzenetei

A device driverekben (így a STREAMS driverekben is) a hibaüzeneteket a cmn_err() kernel rutin segítségével lehet kiírni - ennek részletesebb leírását lásd az általánosan használható kernel rutinokról szóló részben. Helyrehozhatatlan hibák esetén ez a rutin viszi a UNIX rendszert a panic állapotba, ami végso soron a processzor shutdown állapotba rakását jelenti. A cmn_err() kernel hívás szintaxisa a következo:

#include "sys/cmn_err.h"

  int cmn_err(severity, format, arguments)
  char *format;
  int severity, arguments;Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996