next up previous contents
Next: A driver hibaüzenetei Up: A STREAMS driverek Previous: További hasznos tanácsok

Megjegyzések a példadriverhez

A driverben csak a write queue-hoz tartozó put eljárás van implementálva - a többi szolgáltatás helyén a nulldev eljárás címe van. Ez az eljárás a kernelben egy üres eljárás. C nyelven kb. a következo lehet :

 nulldev()
 {
 }
A kernelt disassemblálva a következo assembly sorok tartoznak ehhez az eljáráshoz (INTERACTIVE 3.2 UNIX alapján) :
 nulldev()
   pushl %ebp
   movl %esp,%ebp
   leave
   ret
A nulldev eljárás mellett létezik egy nodev nevu is, amit hasonló esetekben használhatunk. A ketto között a különbség az, hogy a nulldev- vel kódolt szolgáltatást kiváltó rendszerhívás a sikeres végrehajtásának megfelelo visszatérési értéket ad vissza, míg a nodev-vel jelölt szolgáltatásokat igénybe vevo rendszerhívások hibakóddal térnek vissza.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996