next up previous contents
Next: STREAMS szolgáltatások Up: A STREAMS driverek Previous: A STREAMS driverek

Mire kell vigyázni egy driver készítésekor

A driverek logikailag a kernel legalsó szintjén vannak, ezért azok írásakor különösen vigyázzunk a következokre :Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996