next up previous contents
Next: A STREAMS üzenettípusai Up: Bevezetés Previous: A STREAMS elonyei

A STREAMS rendszer vezérlése

A STREAMS rendszert a rá vonatkozó ioctl hívásokkal vezérelhetjük. Ennek prototípusa a következo :

  int ioctl(int fd,int command,arg);
Itt fd egy nyitott STREAMS driverre vonatkozó filedeszkriptor. A command paraméter tartalmazza a végrehajtandó muvelet kódját, és ettol függ az arg paraméter értéke. A rendszerhívás során fellépett hibákat (ha az üzenetet nem tudta átadni a stream-fej mögött levo modulnak) a szokásos módon jelzi. (Lásd errol részletesebben a STREAMIO leírást az egyes hibaüzenetekrol!) Az ioctl hívás után az errno változó értéke EINVAL lesz, és a hívás nem hajtódik végre, ha az fd által specifikált stream már hozzá van kapcsolva egy multiplexer driverhez (ld. késobb), vagy a command paraméter tartalma nem egy jó STREAMS parancs-érték.

A következokben a leggyakrabban használt STREAMS ioctl parancsok lesznek ismertetve :next up previous contents
Next: A STREAMS üzenettípusai Up: Bevezetés Previous: A STREAMS elonyeiCsizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996