next up previous contents
Next: Kérdések Up: A kernel segédrutinjai Previous: STREAMS-specifikus hívások

Általánosan használható kernel rutinok

A következokben ismertetett kernel hívások mind a hagyományos, mind pedig a STREAMS device driverek készítésénél jól használhatóak. Ezek használata gyakran szükséges, de ronthatják a program hordozhatóságát. (Például a Release 4.0 UNIX módosított major/minor device number kezelése miatt ha áttérünk erre a UNIX rendszerre, akkor módosítani kell a drivereknek azt a részét, amely a minor() vagy major() rutinokat használják. Ez természetesen nem nagy munka - baj csak akkor van, ha ezt elfelejtjük.)

--- - cmn_err - driver hibaüzenetek kiírása konzolra - ---

#include "sys/cmn_err.h"

int cmn_err(severity, format, arguments)
    char *format;
    int severity, arguments;
Figyelmeztetés: egy hibásan megadott severity érték a rendszert azonnal panic állapotba viszi.
Az egyes paraméterek jelentése a következo :

--- - major - megadja a major device numbert - ---

#include "sys/sysmacros.h"

int major(dev)
    dev_t dev;
Ez a kernel hívás arra szolgál, hogy az open() rutinnak átadott major és minor device numbert tartalmazó paraméterbol kinyerje a major device numbert. Megvalósítása egyes UNIX rendszrekben makroval történik. A dev paraméterben leggyakrabban az open() rutinnak átadott azonos nevu paraméter lesz megadva. Megjegyzés:Az ISC 3.2 UNIX rendszer alatt a dev_t típus short integer típust jelöl.

--- - minor - megadja a minor device numbert - ---

#include "sys/sysmacros.h"

int minor(dev)
    dev_t dev;
A minor() kernel hívás arra szolgál, hogy az open() rutinnak átadott major és minor device numbert tartalmazó paraméterbol kinyerje a minor device numbert. Megvalósítása egyes UNIX rendszrekben makroval történik.next up previous contents
Next: Kérdések Up: A kernel segédrutinjai Previous: STREAMS-specifikus hívásokCsizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996