next up previous contents
Next: STREAMS-specifikus hívások Up: A UNIX SYSTEM Previous: Input/Output események figyelése

A kernel segédrutinjai

A következokben ismertetett kernelrutinok a device driverek fejlesztésénél jól felhasználhatók. Vannak egyéb kernel rutinok is (az itt felsoroltakon kívül), de azoknak egy részét az ATT a késobbi UNIX változatoknál nem biztos, hogy továbbra is támogatni fogja.

Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996