next up previous contents
Next: Multiplexer driverek Up: Egy STREAMS loopback Previous: Loopback driver service

Egy loopback drivert használó program

A következo program bemutatja a loopback driver használatát, és az egyes ioctl hívások eredményét is lehet vele tesztelni.

#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stropts.h>

/* Loopback driverben is definialt konstansok */

#define I_NOARG    65
#define I_ERRNAK   66
#define I_ERROR    67
#define I_SETHANG   68

#define IOBS     1024

struct strioctl ioc; /* Ide kerulnek az ioctl hivas opcioi */

main()
{
  int fd, work;
  char buf[IOBS];

  if ((fd=open("/dev/lpbk", O_RDWR, 0777)) == -1) {
   perror("nem tudtam megnyitni a device drivert\n");
   exit(1);
  }
  printf("Milyen szoveget kuldjek el a loopback drivernek?");

  if ((fgets(buf,IOBS,stdin)) == NULL) {
   perror("fgets failed");
   exit(1);
  }
  /* devicera iras es onnan olvasas */
  lp_wrt(fd,buf);
  lp_read(fd);
  
  /* Device ioctl teszt */
  ioc.ic_cmd = I_ERRNAK;
  ioc.ic_timout = 0;
  ioc.ic_len = 0;
  ioc.ic_dp = NULL;
  if ((work = ioctl(fd,I_STR,&ioc)) < 0) {
   perror("Ioctl rendszerhivas sikertelen");
  }
  printf("Visszateresi ertek ioctl rendszerhivasbol: %d\n",work);
  lp_wrt(fd,buf);
  lp_read(fd);

  close(fd);
}

lp_wrt(fd, s)
 int fd;
 char *mit;
{
  if (write(fd,mit,IOBS) < 0) {
   perror("Hiba a wite rendszerhivasnal");
   exit(1);
  }
}

lp_read(fd)
int fd;
{
  char retbuf[IOBS];

  if (read(fd,retbuf,IOBS) < 0) {
   perror("Hiba a read rendszerhivasnal");
   exit(1);
  }
  printf("A beolvasott szoveg:%s\n",retbuf);
}
Megjegyzés: ne becsüljük le a loopback driver lehetoségeit! Ezzel lehetoség nyílik például arra, hogy egy exec rendszerhívás végrehajtása elott a rá elküldött adatokat az exec rendszerhívással végrehajtott új program megkapja. (Ez azon múlik, hogy az exec nem zár le minden filedeszkriptort automatikusan, és a STREAMS rendszer teljes egészében a UNIX kernelen belül helyezkedik el.) A STREAMS-nek ezt a tulajdonságát használták ki akkor, amikor az ATT UNIX System V rendszeren a Berkeley sockets-eket implementálták.
(STREAMS alapú device driverek fejlesztésénél ez a driver és a korábban bemutatott "debug" modul nagyon nagy segítség!)Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996