next up previous contents
Next: Driver interface strukturák Up: A UNIX SYSTEM Previous: Flush kezelése a

Egy STREAMS loopback driver

Az eddig bemutatott driverek nagyon egyszeruek voltak. Ezek segítségével meg lehetett érteni, hogy hogyan illeszkednek a kernelbe a driverek, de a debug modul kivételével kevés haszna van ezeknek a moduloknak. Ebben a fejezetben bemutatunk egy olyan STREAMS drivert, amelynek a feladata az, hogy a write queuen felülrol érkezo adatokat visszaküldje a read queuen. A következokben az egyes fejezetek a driver egy-egy részét mutatják be, és az eddig még nem ismertetett, de lényeges dolgok meg lesznek magyarázva, és egyben példát láthatunk arra, hogy hogyan kell az M_FLUSH üzeneteket a drivereknek kezelni. A driver belso neve lpbk lesz.

Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996