include()

Az include() beilleszti és feldolgozza a megadott fájlt.

Az alábbiak igazak a require()-ra is. A require() és az include() megegyezik egymással a hibakezelését leszámítva. Az include() nem fatális hibát, figyelmeztetést generál, a require() viszont fatális hibát jelez. Magyarán, ahol az igényelt fájl nemlétekor a futást meg kell szakítani, ajánlott a require(). Az include() nem így viselkedik, a hibától függetlenül a szkript futtatása folytatódik. Bizonyosodj meg, hogy a include_path helyesen van beállítva!

A fájl beillesztése során a megadott fájl örökli az include() helyén érvényes változó hatáskört. Bármely változó, amely azon a ponton elérhető, elérhető a beillesztett fájlban is.

Példa 12-3. Egyszerű include() példa

valtozok.php
<?php

$szin   = 'zöld';
$gyumolcs = 'alma';

?>

teszt.php
<?php

echo "Egy $szin $gyumolcs"; // Egy

include 'valtozok.php';

echo "egy $szin $gyumolcs"; // Egy zöld alma

?>

Függvény belsejében a megadott fájlban szereplő kód úgy fog viselkedni, mintha az magában a függvényben szerepelt volna. Ez azt jelenti, hogy a fájl örökli a változók érvényességi körét.

Példa 12-4. Függvényen belüli beillesztés

<?php

function ize()
{
global $szin;

  include 'valtozok.php';

  echo "Egy $szin $gyumolcs";
}

/* valtozok.php az ize() függvény hatóköréébe esik, *
 * így a $gyumolcs nem elérhető a főggvényen kívül. *
 * A $szin igen, mivel globálisnak lett deklarálva. */

ize();           // Egy zöld alma
echo "Egy $szin $gyumolcs"; // Egy zöld

?>

Ha egy fájlt beillesztünk az include()-dal vagy require()-ral, akkor a célfájl elején az elemző kilép a PHP módból HTML módba, majd visszaáll PHP módba a fájl végén. Ennek okán bármely beillesztendő fájlban levő PHP kódot közre kell fogni egy érvényes PHP kezdő- és zárójelöléssel.

Ha az include()-dal hívott fájl HTTP-n keresztül érkezik az "fopen wrapper"-ek használatával, és a célszerver PHP kódként feldolgozza a fájlt, akkor átadhatsz változókat a hívott fájlnak HTTP GET lekérési formában. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha a include()-dal hívott fájl örökölné a helyi változókat, mivel a szkript valójában a távoli szerveren fut le, és a futási eredmény kerül beépítésre a helyi szkriptbe.

Figyelem

A PHP Windows rendszeren futó verziója jelenleg nem támogatja a távoli állomány elérést e függvény használatakor, még akkor sem, ha az allow_url_fopen engedélyezett.

Példa 12-5. include() HTTP-n keresztül

/* Ezek a példák feltételezik, hogy a szerver be van állítva a .php   *
 * fájlok feldolgozására és nincs beállítva a .txt fájlok feldolgozására *
 * A 'működik' azt jelenti, hogy az $ize és $bigyo változók elérhetőek  *
 * a hívott fájlban.                           */

// Nem működik: a file.txt nem kerül feldolgozásra
include ("http://szerver/file.txt?ize=1&bigyo=2");

// Nem működik: egy 'file.php?ize=1&bigyo=2' nevű fájlt keres a helyi gépen
include ("file.php?ize=1&bigyo=2");

// Működik
include ("http://szerver/file.php?ize=1&bigyo=2");

$ize = 1;
$bigyo = 2;
include ("file.txt"); /* Működik */
incluie ("file.php"); /* Működik */
A kapcsolodó információkért lásd még: Távoli fájlok elérése, fopen() és file()

Mivel az include() és a require() különleges nyelvi elem, kapcsos zárójelekkel kell közrefogni, ha egy feltételes utasításon belül szerepel.

Példa 12-6. include() feltételes blokkon belül

/*Ez NEM JÓ, és nem a várt eredményt adja */

if ($feltetel)
  include($file);
else
  include($other);

/* Ez a HELYES */

if ($feltetel) {
  include($file);
} else {
  include($other);
}

return utasítást lehet elhelyezni egy include()-olt fájlban annak érdekében, hogy a kiértékelés ott befejeződjön, és visszaadjon egy értéket a hívó szkriptnek. A visszatérési értéket ugyanúgy használhatod, mint egy közönséges függvénynél.

Megjegyzés: PHP 3, a return nem jelenhet meg függvény blokkon kívül máshol, amely esetben a függvénybő ltörténő visszatérést jelöli.

Példa 12-7. Az include() és a return() utasítás

return.php
<?php

$var = 'PHP';

return $var;

?>

noreturn.php
<?php

$var = 'PHP';

?>

testreturns.php
<?php

$ize = include 'return.php';

echo $ize; // kiírja: 'PHP'

$bigyo = include 'noreturn.php';

echo $bigyo; // kiírja: 1

?>

$bigyo értéke 1, mert a beillesztés sikeres volt. Figyeld meg a különbséget a két fenti példa között. Az első a return() segítségével visszaadott egy értéket, a második nem. Létezik még néhány egyéb módja is változók beemelésének a fopen(), file() segítségével, vagy include() és Kimenet szabályzó függvények együttes használatával.

Lásd még: require(), require_once(), include_once(), readfile() és virtual()!