Változók hatásköre

[Ezt a fejezetet érdemes elolvasni, még akkor is, ha profi vagy valamilyen programozási nyelvben, mert a PHP tartogat egy-két érdekes meglepetést...]

A változó hatásköre az a környezet, amelyben a változó definiált. A legtöbb esetben minden PHP változónak egyetlen hatásköre van. Ez az egyetlen hatáskör kiterjed az include és a require segítségével használt fájlokra is. Például:

$a = 1;
include "b.inc";

Itt az $a változó elérhető lesz az beillesztett b.inc szkriptben is. A felhasználói függvényekkel a lokális függvényhatáskör kerül bevezetésre. Alapértelmezés szerint minden, függvényen belül használt változó ebbe a lokális függvényhatáskörbe tartozik, például:

$a = 1; /* globális hatáskör */

function Test ()
{
  echo $a; /* egy helyi változót vár */
}

Test();

Ez a szkript nem fog semmilyen kimenetet sem eredményezni, mivel az echo kifejezés az $a változónak egy helyi - függvényen belüli - változatára utal, és ebben a hatáskörben ehhez nem rendeltek értéket. Ez valamelyest különbözik a C nyelv filozófiájától, ahol a globális változók automatikusan elérhetők bármely függvényből, feltéve ha a függvényben újra nem definiáltad azt a változót. Ez problémák forrása lehet, ha az ember véletlenül megváltoztat egy globális változót. A PHP-ben a globális változókat global kulcsszóval kell deklarálni a függvényekben, például:

$a = 1;
$b = 2;

function Osszead()
{
  global $a, $b;

  $b = $a + $b;
}

Ossszead();
echo $b;

A fenti szkript kiírja, hogy "3". $a és $b global-ként való deklarálásával minden utalás ezekre a változókra a globális változót fogja érinteni. Nincs megkötve, hány globális változót kezelhet egy függvény.

Globális változók elérésének másik módja a PHP által definiált speciális $GLOBALS tömb használata. Az előbbi példával egyenértékű megoldás:

$a = 1;
$b = 2;

function Osszead()
{
  $GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"];
}

Osszead();
echo $b;

A $GLOBALS asszociatív tömb, ahol a globális változó neve jelenti a kulcsot, és a változó értéke a tömbelem értéke.

A változók hatáskörének másik fontos lehetősége a static (statikus) változó. A statikus változó csak lokális hatáskörben él - egy függvényen belül, de két függvényhívás közt nem veszti el az értékét, a változó hatásköréből való kilépés esetén is megmarad az értéke:

function Test()
{
  $a = 0;
  echo $a;
  $a++;
}

Ez nagyon haszontalan függvény, mivel nem csinál mást, mint minden meghívásakor $a-t 0-ra állítja, aztán kiírja a 0-t. Az $a++ teljesen felesleges, mert amint vége a függvény futásának az $a változó megszűnik. Ahhoz, hogy ebből értelmes számlálófüggvény legyen - megmaradjon a számláló értéke -, az $a változót statikusnak kell deklarálni:

function Test()
{
  static $a = 0;
  echo $a;
  $a++;
}

Most már valahányszor meghívódik a Test() függvény, kiírja $a értékét, majd azt megnöveli eggyel.

A statikus változókat a rekurzív függvények megvalósításában is felhasználhatjuk. Rekurzívnak nevezzük azt a függvényt, amely saját magát hívja meg. Ezt természetesen feltételhez kell kötni, nehogy végtelen rekurzióba kerüljön a vezérlés és meghatározatlan időre a függvényen belül csapdába esik. Mindig meg kell bizonyosodni arról, hogy megfelelő feltétel rendelkezésre áll a rekurzió befejezéséhez. A következő függvény rekurzívan elszámol 10-ig a statikus $count változó segítségével: [A static kulcsszó nagyon fontos!]

function Test()
{
  static $count = 0;

  $count++;
  echo $count;
  if ($count < 10) {
    Test ();
  }
  $count--;
}