floatval

(PHP 4 >= 4.2.0)

floatval -- Változó lebegőpontos értékének visszaadása

Leírás

float floatval ( mixed var)

Visszaddja var float típusúvá alakított értékét.

A var lehet bármilye skaláris típus. Nem használhatod azonban a floatval() függvényt tömbökön vagy objektumokon.

$valtozo = '122.34343szöveg';
$lebegopontos_ertek = floatval($valtozo);
print $lebegopontos_ertek; // kiírja, hogy 122.34343

Lásd még intval(), strval(), settype() és Buvészkedés a típusokkal.