intval

(PHP 3, PHP 4 )

intval -- Változó egész értékének visszaadása

Leírás

int intval ( mixed var [, int base])

Visszadja a var változó értékét egész típussá alakítva, felhasználva a base-ben megadott számrendszert (ez alapbeállításban 10).

A var bármilyen skalár típus lehet. Nem alkalmazhatod azonban az intval()-t tömbökre vagy objektumokra.

Megjegyzés: A base paraméternek csak akkor van hatása, ha a var karaktersorozat.

Lásd még floatval(), strval(), settype() és Buvészkedés a típusokkal.