is_array

(PHP 3, PHP 4 )

is_array -- Változó tömb típusba tartozásának ellenőrzése

Leírás

bool is_array ( mixed var)

TRUE értéket ad vissza, ha a var tömb, FALSE értéket ad egyébként.

Lásd még is_float(), is_int(), is_integer(), is_string() és is_object().