strval

(PHP 3, PHP 4 )

strval -- Egy változó karaktersorozat értékét adja vissza

Leírás

string strval ( mixed var)

Visszaadja a karaktersorozattá alakított értékét a var paraméterben megadott változónak. Lásd a string típus dokumentációját az átalakítás leírásához.

A var bármilyen skalár típus lehet. Nem alkalmazhatod azonban az strval() függvényt tömbökön vagy objektumokon.

Lásd még floatval(), intval(), settype() és bűvészkedés a típusokkal.