settype

(PHP 3, PHP 4 )

settype -- Változó típusának beállítása

Leírás

bool settype ( mixed var, string type)

Beállítja a var változó típusát type típusra.

Lehetséges type értékek:

TRUE értéket ad siker esetén, FALSE értéket egyébként.

Példa 1. settype() példa

$ize    = "5valami"; // string
$valami = true;      // boolean

settype($ize, "integer"); // $ize most 5 (integer)
settype($valami, "string");  // $valami most "1" (string)

Lásd még gettype(), típus átalakítás és bűvészkedés a típusokkal.