get_defined_vars

(PHP 4 >= 4.0.4)

get_defined_vars --  Minden definiált változó lekérdezése

Leírás

array get_defined_vars ( void)

Ez a függvény egy többdimenziós tömbbel tér vissza az összes definiált változóval, legyenek azok akár környezeti, szerver vagy felhasználó által létrehozott változók.

$b = array(1,1,2,3,5,8);

$tomb = get_defined_vars();

// $b kiírása
print_r($tomb["b"]);

// A PHP feldolgozó elérési útja (ha CGI-ként használod)
// például /usr/local/bin/php
echo $tomb["_"];

// A parancssori paraméterek kiírása (ha vannak)
print_r($tomb["argv"]);

// Minden szerver változó kiírása
print_r($tomb["HTTP_SERVER_VARS"]);

// A változók tömbjéből minden kulcs kiírása
print_r(array_keys(get_defined_vars()));

Lásd még get_defined_functions() és get_defined_constants().