empty

(unknown)

empty -- Változó ürességének tesztelése

Leírás

boolean empty ( mixed var)

Megjegyzés: Az empty() egy nyelvi szerkezet.

Ez a (boolean) var, ellentetje, kivéve hogy nem kapsz figyelmeztetést, ha a változó nincs beállítva. Lásd még a logikai értékké alakítás című részt.

$valtozo = 0;

if (empty($valtozo)) { // igazat ad vissza 
    print '$valtozo nulla vagy nincs beállítva';
}

if (!isset($valtozo)) { // hamisat ad vissza
    print '$valtozo egyáltalán nincs beállítva';
}

Értelmetlen kifejezésekre használni ezt a függvényt, mint pl. empty (addslashes ($nev)), mivel nincs jelentése annak, hogy valami, ami nem is változó, változó-e üres értékkel...

Lásd még isset() és unset().