Logikai adattípus

Ez a legegyszerűbb típus. Egy boolean igazságértéket fejez ki. Lehet vagy TRUE (igaz), vagy FALSE (hamis).

Megjegyzés: A logikai adattípus a PHP 4-esben került bevezetésre.

Szintaxis

Egy logikai érték megadásához használhatod a TRUE vagy FALSE szavakat, szükség szerint. Egyik jelentése sem függ a kis- és nagybetűs írásmódtól.

$igaz = True; // a logikai igaz értéket adjuk az $igaz változónak

Tipikus valamilyen operátor használatakor kapsz boolean típusú értéket, amit egy vezérlési szerkezetben fel tudsz használni.

if ($akcio == "verzio_kiirasa") { // a == operátor boolean értékkel tér vissza
    echo "Ez az 1.23-as változat";
}

// ez nem szükséges
if ($elvalaszto_kiirasa == TRUE) {
    echo "<hr>\n";
}

// mivel egyszerűen ez is működik
if ($elvalaszto_kiirasa) {
    echo "<hr>\n";
}

Logikai értékké alakítás

Ha kifejezetten boolean típusúvá szeretnél alakítani egy értéket, használd a (bool) vagy a (boolean) típusátalakítást. A legtöbb esetben azonban nem kell ezt alkalmaznod, mivel az érték automatikusan átalakul, ha egy operátor, függvény, vagy vezérlési szerkezet boolean típusú argumentumot vár.

Lásd még a Bűvészkedés a típusokkal című részt.

Amikor boolean típusúvá kell alakítani egy értéket, az alábbiak FALSE értéket adnak:

Minden más érték TRUE lesz (beleértve bármilyen resource (eőforrás) típusú értéket).

Figyelem

A -1 is TRUE lesz, mint minden más nem nulla (akár negatív, akár pozitív) szám!