Egész számok

Egy integer a következő halmaz része: Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.

Lásd még a Tetszőleges pontosságú egészek és a Lebegőpontos számok című részeket.

Szintaxis

Az egészek megadhatók decimális (10 alapú), hexadecimális (16 alapú) vagy oktális (8 alapú) számként, opcionális előjellel (- vagy +).

Ha az oktális formát választod, a számot egy 0 (nulla) jeggyel kell kezdened, ha a hexadecimálisat, akkor 0x-el.

Példa 7-1. Egész értékek

$a = 1234; # decimális szám
$a = -123; # negatív szám
$a = 0123; # oktális szám (megegyezik a 83 decimális számmal)
$a = 0x1A; # hexadecimális szám (megegyezik a 26 decimális számmal)
Az egészek maximális mérete operációs rendszertől függ, az átlagos érték a két milliárd (32 bites előjeles egész).

Egészek értelmezési határának túllépése

Az integer típus értelmezési tartományán kívül eső egész értékek float típussá alakulnak. Ha valamely művelet eredménye kívül esik a integer értelmezési tartományán, akkor az eredmény automatikusan float típusúvá konvertálódik.

$nagy_szam =  2147483647;
var_dump($nagy_szam);
// kimenete: int(2147483647)
$nagyobb_szam =  2147483648;
var_dump($nagyobb_szam);
// kimenete: float(2147483648)

// ez működik hexadecimálisan megadott egészekre is:
var_dump( 0x80000000 );
// kimenete: float(2147483648)

$millio = 1000000;
$nagy_szam =  50000 * $millio;
var_dump($nagy_szam);
// kimenete: float(50000000000)

Figyelem

Sajnálatosan meg kell említenünk, hogy a PHP 4.0.6-ban ez az átalakítás nem működött mindig pontosan negatív számok használatakor, például: ha a -50000 * $millio műveletet eredménye: -429496728. Ha mindkét operandus pozitív, nincs semmi probléma.

Ezt a hiba ki lett javítva a PHP 4.1.0-ben.

PHP-ben nincs egész osztás. Az 1/2 művelet a 0.5 float (lebegépontos) értéket eredményezi.

var_dump( 25/7 );
// output: float(3.5714285714286)

Egész értékké alakítás

Ha kifejezetten integer típusúvá szeretnél alakítani egy értéket, használd az (int) vagy az (integer) típusátalakítást. A legtöbb esetben azonban nem kell ezt alkalmaznod, mivel az érték automatikusan átalakul, ha egy operátor, függvény, vagy vezérlési szerkezet integer típusú argumentumot vár.

Lásd még a Bűvészkedés a típusokkal című részt.

Átalakításboolean (logikai) értékekről

A FALSE (hamis) érték a 0 (nulla) egész számmá alakul, a TRUE (igaz) érték az 1 (egy) egész számot adja.

Átalakítás lebegőpontos értékekről

Lebegépontos számok egész értékké alakításakor a szám tört része elvész, azaz lefelé kerekítés történik.

Ha a lebegőpontos szám az egész tartományon kívül esik (általában +/- 2.15e+9 = 2^31), az eredmény nem definiált, mivel a lebegőpontos szám nem rendelkezik elég precizitással, hogy pontos egész eredményt kapj. Sem warning, sem notice szintű hiba nem lép fel ebben az esetben!

Figyelem

Soha ne alakíts egy ismeretlen törtszámot integer típusúvá, mivel ez időnként nem várt eredményekhez vezethet.

echo (int) ( (0.1+0.7) * 10 ); // kiírja, hogy 7!

Lásd a a lebegőpontos számok pontotsságának problémái című részt.

Átalakítás karakterláncokról

Lásd a String átalakítás című részt.

Átalakítás más típusokról

Figyelem

Az egésszé alakítás viselkedése más típusokra nem definiált. Jelenleg ezek az átalakítások megegyeznek azzal, mintha először logikai, majd utána egész értékké alakítottad volna a kiindulási értéket. Erre a viselkedeésre azonban nem szabad építeni, mivel minden figyelmeztetés nélkül megváltozhat.