NULL

A speciális NULL érték jelzi, hogy egy változó nem tartalmaz értéket. A NULL a NULL egyetlen lehetséges értéke.

Megjegyzés: A NULL típus a PHP 4-ben került bevezetésre.

Egy változó NULL-nak tekintendő, ha

Szintaxis

Csak egy értéket vehet fel a NULL típus, ami a kisbetűs és nagybetűs írásmódra nem érzékeny NULL kulcsszó.

$valtozo = NULL;

Lásd még: is_null() és unset()!