is_null

(PHP 4 >= 4.0.4)

is_null --  Változó NULL típusba tartozásának ellenőrzése

Leírás

bool is_null ( mixed var)

TRUE értéket ad vissza, ha a var NULL, FALSE értéket ad egyébként.

Lásd még is_bool(), is_numeric(), is_float(), is_int(), is_string(), is_object(), is_array(), is_integer() és is_real()