is_numeric

(PHP 4 )

is_numeric --  Változó numerikus vagy numerikus szöveg típusba tartozásának ellenőrzése

Leírás

bool is_numeric ( mixed var)

TRUE értéket ad vissza, ha a var numerikus vagy numerikus szöveg, FALSE értéket ad egyébként.

Lásd még is_bool(), is_float(), is_int(), is_string(), is_object(), is_array() és is_integer().