is_scalar

(PHP 4 >= 4.0.5)

is_scalar --  Változó skalár típusba tartozásának ellenőrzése

Leírás

bool is_scalar ( mixed var)

Az is_scalar() TRUE értéket ad, ha a var változó skalár, egyébként FALSE értéket ad.

A skaláris változók csoportja az integer, float, string és boolean típusokat tartalmazza. Az array, object és resource típusok nem skalárok.

function valtozo_kiiras($valtozo) {
  if (is_scalar($valtozo)) {
    echo $valtozo;
  } else {
    var_dump($valtozo);
  }
}
$pi = 3.1416;
$proteinek = array("hemoglobin", "cytochrome c oxidase", "ferredoxin");

valtozo_kiiras($pi);
// kiírja: 3.1416

változo_kiiras($proteinek)
// kiírja:
// array(3) {
//  [0]=>
//  string(10) "hemoglobin"
//  [1]=>
//  string(20) "cytochrome c oxidase"
//  [2]=>
//  string(10) "ferredoxin"
// }

Megjegyzés: Az is_scalar() nem tekinti a resource (erőforrás) típusú értékeket skalároknak, mivel az erőforrás absztrakt adattípus, jelenleg az egész számokra építve. Ez a megvalósítási részlet azonban nem vehető figyelembe, mivel később megváltozhat.

Lásd még is_bool(), is_numeric(), is_float(), is_int(), is_real(), is_string(), is_object(), is_array() és is_integer().