atanh

(PHP 4 >= 4.1.0)

atanh -- area hiperbolikus tangens

Leírás

float atanh ( float arg)

Az arg area hiperbolikus tangensével tér vissza, azzal az értékkel, amelynek hiiperbolikus tangense egyenlő az arg paraméterrel.

Megjegyzés: Ez a függvény nem működik Windows operációs rendszereken!

Lásd még: atan(), asinh() és acosh()!