acosh

(PHP 4 >= 4.1.0)

acosh -- area hiperbolikus koszinusz

Leírás

float acosh ( float arg)

Az arg area hiperbolikus koszinuszát adja vissza, azt az értéket, amelynek hiperbolikus koszinusza egyenlő az arg paraméterrel.

Megjegyzés: Ez a függvény nem működik Windows operációs rendszereken!

Lásd még: acos(), asinh() és atanh()!