asin

(PHP 3, PHP 4 )

asin -- arkusz szinusz

Leírás

float asin ( float arg)

Az arg arkusz szinuszát adja vissza radiánban. Az asin() a sin() inverzfüggvénye, ami azt jelenti, hogy a==sin(asin(a)) fennáll minden olyan a értékre, amely a asin() értelmezési tartományába esik.

Lásd még: acos() és atan()!