sin

(PHP 3, PHP 4 )

sin -- szinusz

Leírás

float sin ( float arg)

A radiánban megadott arg szinuszát adja vissza.

<?php
// a pontosság függ a precision konfigurációs direktívától
print sin(deg2rad(60));  //  0.866025403...
print sin(60);           // -0.304810621...
?>

Lásd még: cos() és tan()!