sinh

(PHP 4 >= 4.1.0)

sinh -- hiperbolikus szinusz

Leírás

float sinh ( float arg)

Az arg hiperbolikus szinuszát adja vissza, amelyet a (exp(arg) - exp(-arg))/2 kifejezés határoz meg.

Lásd még: sin(), asinh(), cos() és tan()!