asinh

(PHP 4 >= 4.1.0)

asinh -- area hiperbolikus szinusz

Leírás

float asinh ( float arg)

Az arg area hiperbolikus szinuszával tér vissza, azzal az értékkel, amelynnek hiperbolikus szinusza egyenlő az arg paraméterrel.

Megjegyzés: Ez a függvény nem működik Windows operációs rendszereken!

Lásd még: asin(), acosh() és atanh()!