atan2

(PHP 3>= 3.0.5, PHP 4 )

atan2 -- két változó arkusz tangense

Leírás

float atan2 ( float y, float x)

Ez a függvény az x és y által meghatározott érték arkusz tangensét adja vissza radiánban. Ez hasonló az y / x arkusz tangenséhez, attól eltekintve hogy a paraméterek előjele meghatározza, hogy az eredmény melyik körnegyedbe esik.

A függvény eredményét radiánban adja vissza, ami -PI és +PI közé esik (beleértve a határokat is).

Lásd még: acos() és atan()!