atan

(PHP 3, PHP 4 )

atan -- arkusz tangens

Leírás

float atan ( float arg)

A arg arkusz tangensét adja vissza radiánban. Az atan() a tan() inverzfüggvénye, ami azt jelenti, hogy a==tan(atan(a)) fennáll minden olyan a értékre, amely a atan() értelmezési tartományába esik.

Lásd még: asin() és acos()!