round

(PHP 3, PHP 4 )

round -- lebegőpontos számot kerekít

Leírás

float round ( float val [, int precision])

A val paraméter precision-ben megadott pontosságra kerekített értékével tér vissza. A precision a tizedespont után (ill. előtte) álló számjegyek számát jelenti. A precision nulla vagy negatív szám is lehet.

Figyelem

PHP nem kezeli megfelelően a "12,300.2"-hez hasonló sztringeket alapértelmezés szerint. Lásd string konverziók!

echo round(3.4);  // 3
echo round(3.5);  // 4
echo round(3.6);  // 4
echo round(3.6, 0);      // a fentivel azonos
echo round(1.95583, 2);  // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000

Megjegyzés: A precision paraméter csak PHP 4-től használható.

Lásd még: ceil() és floor()!