ceil

(PHP 3, PHP 4 )

ceil -- törtrésszel bíró számot felfelé kerekíti

Leírás

float ceil ( float value)

Ha szükséges, akkor a következő legnagyobb egész számmal tér vissza a value-t felfelé kerekítve. A ceil() által visszadott érték float típusú, mivel a float értékészlete általában nagyobb, mint int-é.

Példa 1. ceil() példák

echo ceil(4.3);   //  5
echo ceil(9.999); // 10

Lásd még: floor() és round()!