floor

(PHP 3, PHP 4 )

floor -- lefelé kerekíti a törtrésszel bíró számot

Leírás

float floor ( float value)

Ha szükséges, akkor a megelőző legkisebb egész számmal tér vissza a value-t lefelé kerekítve. A floor() által visszadott érték float típusú, mivel a float értékészlete általában nagyobb, mint int-é.

Példa 1. floor() példa

echo floor(4.3);   // 4
echo floor(9.999); // 9

Lásd még: ceil() és round()!