base_convert

(PHP 3>= 3.0.6, PHP 4 )

base_convert -- tetszőleges számrendszerbe vált át egy számot

Leírás

string base_convert ( string number, int frombase, int tobase)

A number-ben átadott számot váltja át a tobase-ben megadott alapszámú számrendszerbe, és ezzel tér vissza. A number alapszáma a frombase-ben adható meg. Mind a frombase és tobase paraméternek 2 és 36 közé kell esnie. A 10-nél nagyobb értékű számjegyeket betűkkel ábrázoljuk, ahol az "a" 10-et jelent, a "b" 11-et és a "z" 35-öt.

Példa 1. base_convert()

$binaris = base_convert ($hexadecimalis, 16, 2);