pow

(PHP 3, PHP 4 )

pow -- hatványozás

Leírás

number pow ( number base, number exp)

A base-t az exp hatványra emelt értékével tér vissza. Ha lehetséges, akkor a függvény visszatérési értéke integer lesz.

Ha a hatványérték nem számítható ki, akkor egy "nem fatális" (warning) hibát jelez a pow() függvény, és FALSE-szal tér vissza.

Példa 1. Néhány példa a pow() alkalmazására

<?php

var_dump( pow(2,8) ); // int(256)
echo pow(-1,20); // 1
echo pow( 0, 0); // 1

echo pow(-1, 5.5); // hiba

?>

Figyelem

PHP 4.0.6-ban és korábbi verziókban a pow() mindig float típussal tért vissza, és soha nem jelzett hibát.

Lásd még: exp() és sqrt()!