pi

(PHP 3, PHP 4 )

pi -- visszaadja pi értékét

Leírás

float pi ( void)

PI megközelítőleg pontos értékét adja vissza. A visszaadott float érték pontossága a php.ini-ben megadott precision beállítástól függ, amely alapértelmezésben 14. A M_PI állandó használata ugyanazt az eredményt adja, mint a pi() függvény.

echo pi(); // 3.1415926535898
echo M_PI; // 3.1415926535898