exp

(PHP 3, PHP 4 )

exp -- e a(z) ... -re emelve

Leírás

float exp ( float arg)

Visszaadja, hogy mennyivel egyenlő az e az arg-ban megadott hatványon.

Lásd még: pow()!