mysql_fetch_lengths

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_fetch_lengths --  Az eredmény oszlopainak hosszáról nyújt információt

Leírás

array mysql_fetch_lengths ( resource result)

Egy tömbbel tér vissza. A tömb elemei az utolsó mysql_fetch_row() függvény által betöltött oszlopok hosszait tartalmazza. Hiba esetén FALSE értékkel tér vissza.

A mysql_fetch_lengths() függvény a mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() vagy a mysql_fetch_object() által visszaadott eredmény-oszlopok hosszát tárolja, illetve megmondja számmal indexelt tömb formájában.

Lásd még a mysql_fetch_row() függvényt!