mysql_fetch_row

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_fetch_row -- Az eredmény következő sorát adja vissza számmal indexelt tömb formájában

Leírás

array mysql_fetch_row ( resource result)

Egy számmal indexelt tömbbel tér vissza, ami a betöltött sorokat tartalmazza, vagy hamissal, ha nincs több sor.

A mysql_fetch_row() függvény betölt egy sort a megadott eredmény-azonosítójú eredményhalmazból. A sort (számmal indexelt) tömb formájában adja vissza. Az oszlopok számozása 0-tól indul.

A mysql_fetch_row() többszöri alkamazásával végig tudjuk járni az eredményhalmazt, mivel az mindig a következő sort tölti be, majd ha elfogytak a sorok, FALSE-at ad vissza.

Lásd még a mysql_fetch_array(), mysql_fetch_object(), mysql_data_seek(), mysql_fetch_lengths() és a mysql_result() függvényeket!