mysql_fetch_object

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_fetch_object --  Az eredmény következő sorát objektum formájában adja vissza

Leírás

object mysql_fetch_object ( resource result [, int result_type])

Egy objektummal tér vissza, amelynek tulajdonságai a betöltött sor oszlopait tartalmazzák. Ha nincs több sor, a függvény FALSE-at ad eredményül.

A mysql_fetch_object() függvény hasonló a mysql_fetch_array() függvényhez, egy különbséggel: nem tömböt, hanem objektumot ad vissza a függvény. Ez azt jelenti, hogy a mezőket csak a nevük alapján tudod elérni, mivel a számok nem érvényes tulajdonságnevek.

Az elhagyható result_type parméter egy konstans, ami MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM vagy MYSQL_BOTH lehet. Lásd még a mysql_fetch_array() függvényt, ha kíváncsi vagy az állandók leírására.

Sebesség szempontjából a mysql_fetch_array() függvénnyel azonos sebességű és majdnem olyan gyors, mint a mysql_fetch_row() függvény (a különbség elhanyagolható)

Példa 1. mysql_fetch_object() példa

<?php
mysql_connect ($host, $felhasznalo, $jelszo);
$eredmeny = mysql_db_query ("adatbázis", "select * from table");
while ($sor = mysql_fetch_object ($eredmeny)) {
    echo $sor-&gt;user_id;
    echo $sor-&gt;fullname;
}
mysql_free_result ($eredmeny);
?>

Lásd még a mysql_fetch_array() és a mysql_fetch_row() függvényt!