mysql_fetch_field

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_fetch_field --  Eredményhalmaz egy oszlopáról ad információt objektum formájában

Leírás

object mysql_fetch_field ( resource result [, int field_offset])

Egy mezőinformációt tartalmazó objektummal tér vissza.

A mysql_fetch_field() függvényt arra használhatod, hogy az eredmény egy oszlopáról információt kaphass. Ha a mező sorszámát nem adod meg, akkor a következő olyan oszlopról kapsz információt, amelyre még nem hívtad meg a mysql_fetch_field() függvényt.

Az objektum tulajdonságai:

Példa 1. mysql_fetch_field()

<?php
mysql_connect ($host, $felhasznalo, $jelszo)
    or die ("Nem lehet csatlakozni az adatbázishoz");
$eredmeny = mysql_db_query ("adatbázis", "select * from table")
    or die ("Hibás kérés");
# oszlopinformáció lekérése
$i = 0;
while ($i < mysql_num_fields ($eredmeny)) {
    echo "Információ a $i. oszlopról:<BR>\n";
    $meta = mysql_fetch_field ($eredmeny);
    if (!$meta) {
        echo "Nem tudok információt lekérni<BR>gt;\n";
    }
    echo "<PRE>
blob:         $meta->blob
max_length:   $meta->max_length
multiple_key: $meta->multiple_key
name:         $meta->name
not_null:     $meta->not_null
numeric:      $meta->numeric
primary_key:  $meta->primary_key
table:        $meta->table
type:         $meta->type
unique_key:   $meta->unique_key
unsigned:     $meta->unsigned
zerofill:     $meta->zerofill
</PRE>";
    $i++;
}
mysql_free_result ($eredmeny);
?>

Lásd még a mysql_field_seek() függvényt!