mysql_field_seek

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_field_seek --  Az eredménymutatót a kívánt pozícióba mozgatja

Leírás

int mysql_field_seek ( resource result, int field_offset)

A megadott helyre mozgatja az eredmény-mutatót. Ha a következő mysql_fetch_field() függvényhívás nem tartalmaz mező pozíciót, akkor a mysql_field_seek() függvény által visszaadott mezőpozíciót fogja visszaadni.

Lásd még a mysql_fetch_field() függvényt!