mysql_field_name

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_field_name --  Adott mező nevét adja vissza

Leírás

string mysql_field_name ( resource result, int field_index)

A mysql_field_name() függvény az eredményben szereplő megadott indexű mező nevét adja vissza. A result paraméternek érvényes eredményazonosítónak kell lennie, a field_index paraméter pedig a mező indexe.

Megjegyzés: A field_index paraméter számozása 0-tól kezdődik.

Például a harmadik mező indexe 2, a negyedik mezőé pedig 3.

Példa 1. mysql_field_name() példa

// A felhasznalok tábla három mezőből áll:
//   azonosito
//   felhasznalonev
//   jelszo.

$eredmeny = mysql_db_query("felhasznalok", "select * from felhasznalok", $link);

echo mysql_field_name($eredmeny, 0) . "\n";
echo mysql_field_name($eredmeny, 2);

A fenti példa ay alábbi kimenetet eredményezi:
azonosito
jelszo

Kompatíbilitási okokból a mysql_fieldname() függvény is használható, de nem ajánlott.