mysql_fetch_assoc

(PHP 4 >= 4.0.3)

mysql_fetch_assoc --  Az eredmény egy sorát asszociatív tömbként adja vissza.

Leírás

array mysql_fetch_assoc ( resource result)

Az eredmény következő sorával, mint asszociatív tömbbel tér vissza, vagy FALSE-sal, ha nincs több sor.

A mysql_fetch_assoc() függvény hívásával ugyanazt érjük el, mintha a mysql_fetch_array() függvényt hívtuk volna meg MYSQL_ASSOC második paraméterrel. Ez a függvény egy tisztán asszociatív tömböt ad vissza. Eredetileg a mysql_fetch_array() függvény így működött. Ha a számokkal indexelt elemekre is szükséged van, akkor használd a mysql_fetch_array() függvényt.

Ha az eredmény több oszlopának ugyanaz a neve, akkor a később szereplő oszlop marad meg. Ha szeretnéd az összes mezőt elérni, akkor vagy számokkal indexszel érd el az eredményt a mysql_fetch_array() függvény használatával, vagy az SQL parancsban kérj aliast az oszlopra. Lásd még a mysql_fetch_array() függvénynél szereplő példát az aliasok leírásáért.

Jó tudni, hogy a mysql_fetch_assoc() függvény használata NEM jelentősen lassabb a mysql_fetch_row() használatánál, de a kapott eredmény feldolgozása jóval kényelmesebb.

További részletekért lásd még a mysql_fetch_row() és a mysql_fetch_array() függvényeket.

Példa 1. mysql_fetch_assoc()

<?php
mysql_connect ($host, $felhasznalo, $jelszo);
$eredmeny = mysql_db_query ("adatbázis","select * from table");
while ($sor = mysql_fetch_assoc ($eredmeny)) {
    echo $sor["felhasznalonev"];
    echo $sor["nev"];
}
mysql_free_result ($eredmeny);
?>