get_included_files

(PHP 4 )

get_included_files --  Visszaad egy tömböt a filenevekkel, amiket a include_once()-al használtál

Leírás

array get_included_files ( void)

Ez a függvény visszaadja egy asszociatív tömbben a file-ok neveit, amiket a scriptedbe töltöttél az include_once() használatával. A tömb indexei a filenevek, ahogy az include_once()-al használtad őket, a ".php" kiterjesztés nélkül.

Megjegyzés: A PHP 4.0.1pl2-ben ez a függvény feltételezi, hogy az include_once-al beszúrt file-ok a ".php" kiterjesztéssel rendelkeznek. Más kiterjesztéssel a függvény nem fog működni.

Lásd még: require_once(), include_once(), get_required_files()