get_required_files

(PHP 4 )

get_required_files --  Visszaad egy tömböt a filenevekkel, amiket a require_once()-al használtál

Leírás

array get_required_files ( void)

Ez a függvény visszaadja egy asszociatív tömbben a file-ok neveit, amiket a scriptedbe töltöttél a require_once() használatával. A tömb indexei a filenevek, ahogy a require_once()-al használtad őket, a ".php" kiterjesztés nélkül.

Az alábbi példa

Példa 1. A require-al és include-al behívott file-ok

<?php

require_once("local.php");
require_once("../inc/global.php");

for ($i=1; $i<5; $i++)
 include "util".$i."php";

echo "Required_once files\n";
print_r(get_required_files());

echo "Included_once files\n";
print_r(get_included_files());
?>
ezt a kimenetet generálja:

Required_once files
Array
(
  [local] => local.php 
  [../inc/global] => /full/path/to/inc/global.php
)

Included_once files
Array
(
  [util1] => util1.php 
  [util2] => util2.php 
  [util3] => util3.php 
  [util4] => util4.php 
)

Megjegyzés: A PHP 4.0.1pl2-ben ez a függvény feltételezi, hogy a required_once-al beszúrt file-ok a ".php" kiterjesztéssel rendelkeznek. Más kiterjesztéssel a függvény nem fog működni.

Lásd még: require_once(), include_once(), get_included_files()