get_extension_funcs

(PHP 4 )

get_extension_funcs --  Visszaadja egy megadott modul függvényeinek a nevét

Leírás

array get_extension_funcs ( string module_name)

Ez a függvény visszaadja egy tömbben az összes függvény nevét, amit a module_name modul definiál.

Például az alábbi sorok

print_r(get_extension_funcs("xml"));
print_r(get_extension_funcs("gd"));

ki fogják írni az xml és gd modulok függvényeinek neveit értelemszerűen.

Lásd még: get_loaded_extensions()