next up previous contents
Next: A Mach memóriakezelése: Up: A Mach mikrokernel Previous: A Mach kernel

Taszkok és threadek:

Mivel minden operációs rendszer nyilvántart bizonyos információkat a folyamatokról, mint például a futtató felhasználó azonosítóját, signalkezelH okgif állapotát, és ez a folyamat absztrakció operációs rendszerenként más és más, ezért a Mach kernel (a 3.0-ás változattól kezdve) nem biztosítja a más operációs rendszerekben megtalálható folyamat fogalmat, a Mach folyamat fogalma sokkal primitívebb.

Egy taszk összes threadje hozzáfér a taszk összes eroforrásához. Két taszknak alapértelmezés szerint nincsenek közös eroforrásaik (bár lehetnek közös eroforrásaik, ehhez azonban a taszkoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a közös hozzáférésu eroforrások mindkettojükben elérhetok legyenek -- ehhez a Mach kernel biztosít nem túl bonyolultan használható mechanizmusokat).

Egy thread kis ráfordítással létrehozható, muködéséhez kevés eroforrásra van szüksége (ez azért van így, mert a threadhez tartozó belso állapot minimális -- altalában a processzor regiszterkészlete -- és az általa elért eroforrások kezelését az ot tartalmazó taszk végzi). Egy multiprocesszoros rendszerben egy taszknak egyidejuleg több threadje is végrehajtódhat.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996